Actueel nieuws

Kerstboomopruiming 2019( rectificatie)

Oud bericht: M.i.v. 2019 wordt er geen inzameling van kerstbomen meer gehouden. Ze worden dus niet meer door de gemeente versnipperd. U moet zelf uw kerstboom versnipperen of wegbrengen naar de stort. Zo staat het op de flyer van 2018 ook.

Nieuw bericht: De gemeente gaat toch de kerstbomen weer versnipperen zoals in andere jaren.

U kunt nu de kerstbomen weer verslepen naar het grasveld bij het haventje. Doe dit wel vóór 16 januari. Dorpsbelang krijgt hiervoor ook een bijdrage. Zie daarvoor het financ. overzicht op de flyer 2018 die u dit jaar in december hebt ontvangen.


De eerste buurtmolen van Nederland in Herbayum draait al.

Via een persbericht in de regionale bladen is meer informatie verstrekt over een project met een buurtmolen in het gebied van Herbayum .Het is een project die alleen van toepassing is op bepaalde postcodes met o.a.de postcode 8807. Welke postcodes mee kunnen doen kunt u lezen op de website : buurtmolen.nl U hoeft bij deelname niet te investeren, maar het mag wel. Beide mogelijkheden lkunnen u een duidelijke besparing opleveren v.w.b. de energiekosten. Indien u hiervan gebruik maakt bent u vrijgesteld van energiebelasting. Per KWH is dat netto een besparing van 6 eurocent. Op bovengenoemde website kunt u lezen wat de deelname precies inhoudt . Op zondag 11 maart 2018 was er voor alle deelnemers een startbijeenkomst in het café. De belangstelling was groot en vol vertrouwen werd de molen officiëel in gebruik genomen. Het Dorpsbelang heeft via uw aanmelding een leuk bedrag van het project ontvangen.Met dat geld kunnen er dan weer leuke dingen voor het dorp Herbayum worden gedaan. Het mes snijdt aan 2 kanten. U krijgt de goedkoopste stroom en ook het gehele dorp profiteert mee.

Waterpeilverlaging

Wetterskip Fryslan heeft besloten om het waterpeil in het gebied van Herbayum Oost binnenkort te verlagen. Voor dit gebied zal dat 15 cm zijn. Dat is ook ongeveer de bodemdaling van de afgelopen jaren. Het zal een voorlopige peilverlaging zijn. Pas in 2018 zal het eventueel een definitief besluit gaan worden. In het mededelingenkastje van het café kunt u de volledige informatie over die peilverlaging bekijken. Daar vindt u ook een kaart van het gebied waar die verlaging toegepast gaat worden

Nieuw windmolenpark op de voormalige vuilstort draait ook al.

Nadat de 10 windmolens t zijn verwijderd, wordt er nu gewerkt met 4 nieuwe en grotere windmolens. Er waren onder de inwoners grote zorgen over eventuele vervuiling van de grond en het grondwater. Dat heeft volgens hen gelekt op het oppervlaktewater. Het instituut dat de bodemkwaliteit moet controleren, de Fuma, heeft volgens de gemeente geen ernstige vervuiling kunnen vinden. Toch drong het dorpsbelang op een extra controle van de Fuma aan. Deze boodschap is door de gemeente aan de Fuma doorgegeven en de uitslag hiervan heeft ook geen ernstige vervuiling aan het licht gebracht. In het voorjaar zal ook bekend worden wat de windmolens aan iets extra's voor de inwoners van Herbayum in petto heeft. De toezegging is gedaan, maar we wachten nog steeds op de uitvoering.


Verdwaalde hopen "Groen afval".

Op de afvalkalender 2018 van de gemeente staan als ophaaldata vermeld 7 febr/4 apr/6 juni/8 aug/3 okt. en 5 december. U moet dan 2 dagen vantevoren bellen met SYP. Niet gebeld betekent niet meegenomen. Het tel.nr. van SYP is 0900-2100215

Veel inwoners kunnen niet altijd hun groen afval vanwege de grootte of hoeveelheid kwijt in de GFT container. Het wordt dan ergens langs de weg of in het gras gelegd. Dan wordt er wel van u verwacht dat u de gemeente belt zodat ze het in die maand kunnen ophalen. Het is niet de bedoeling dat dit afval maanden ergens ligt omdat u niet gebeld hebt. Help mee om het dorp netjes te houden.

Het telefoonnummer van de afdeling GROEN van de gemeente Waadhoeke is 0517-380380

Wonen Noordwest-Friesland

Voor veel vragen over huurwoningen kunt u terecht op de website van Wonen Noordwest- Frieland

De website heet www.wonennoordwestfriesland.nl

De kerk heeft nu een nieuwe website.

Daarop kunt u van alles te weten komen over het hele kerkgebeuren . www.fowhjerbeam.nl

De huidige speeltuin is verrijkt met een basketbalpaal

In de maand mei 2016 zijn de speeltoestellen geplaatst en kunnen de jonge kinderen zich uitleven op de toestellen. Ook is er een bank en een prullenbak neergezet zodat er geen afval in het gras terechtkomt en ouders en /of grootouders even rustig kunnen zitten. De speeltuin is inmiddels uitgebreid met een basketbalpaal. Hiervoor heeft de woningbouwvereniging NWF geld beschikbaar gesteld. Wij zijn als Dorpsbelang blij met deze geste van NWF.


Contact