Actueel nieuws

De eerste buurtmolen van Nederland komt in Herbayum en draait al.

Via een persbericht in de regionale bladen van de afgelopen weken is meer informatie verstrekt over een nieuw project met een  buurtmolen in het gebied van Herbayum .Het is een project die alleen van toepassing is op bepaalde postcodes met o.a.de postcode 8807. Welke postcodes mee kunnen doen kunt u lezen op de website : buurtmolen.nl  Deze website is reeds in de lucht gegaan. U hoeft bij deelname niet te investeren, maar het mag wel. Beide mogelijkheden lkunnen u een duidelijke besparing opleveren v.w.b. de energiekosten. Indien u hiervan gebruik maakt bent u vrijgesteld van energiebelasting. Per KWH is dat netto een besparing van 6 eurocent. Op bovengenoemde website kunt u lezen wat de deelname precies inhoudt . Op zondag 11 maart is er voor alle deelnemers een startbijeenkomst gehouden in het café. De belangstelling was groot en vol vertrouwen werd de molen officiëel in gebruik genomen.  Het Dorpsbelang heeft via uw aanmelding een leuk bedrag van het project ontvangen.Met dat geld kunnen er dan weer leuke dingen voor het dorp Herbayum worden gedaan. Het mes snijdt aan 2 kanten. U krijgt de goedkoopste stroom en ook het gehele dorp profiteert mee.

Waterpeilverlaging 

Wetterskip Fryslan heeft besloten om het waterpeil in het gebied van Herbayum Oost binnenkort te verlagen. Voor dit gebied zal dat 15 cm zijn. Dat is ook ongeveer de bodemdaling van de afgelopen jaren. Het zal een voorlopige peilverlaging zijn. Pas in 2018 zal het eventueel een definitief besluit gaan worden. In het mededelingenkastje van het café kunt u de volledige informatie over die peilverlaging bekijken. Daar vindt u ook een kaart van het gebied waar die verlaging toegepast gaat worden

Nieuw windmolenpark op de voormalige vuilstort wordt komend voorjaar officiëel geopend.

Nadat de 10 windmolens de afgelopen herfst zijn verwijderd, wordt er nu gewerkt met 4 nieuwe en grotere windmolens. Er waren onder de inwoners  grote zorgen over eventuele vervuiling van de grond en het grondwater. Dat heeft volgens hen gelekt op het oppervlaktewater. Het instituut dat de bodemkwaliteit moet controleren, de Fuma, heeft volgens de gemeente geen ernstige vervuiling kunnen vinden. Toch drong het dorpsbelang  op een extra controle van de Fuma aan. Deze boodschap is door de gemeente aan de Fuma  doorgegeven en de uitslag hiervan heeft ook geen ernstige vervuiling aan het licht gebracht. In het voorjaar zal ook bekend worden wat de windmolens aan iets extra's voor de inwoners van Herbayum in petto heeft.


Verdwaalde hopen "Groen afval".

Veel inwoners kunnen niet altijd hun groen afval vanwege de grootte of hoeveelheid kwijt in de GFT container. Het wordt dan ergens langs de weg of in het gras gelegd. Dan wordt er wel van u verwacht dat u de gemeente belt zodat ze het in die maand kunnen ophalen.  Het is niet de bedoeling dat dit afval maanden ergens ligt omdat u niet gebeld hebt. Help mee om het dorp netjes te houden.

Het telefoonnummer is 0517-380380

Wonen Noordwest-Friesland

Voor veel vragen over huurwoningen kunt u terecht op de website van Wonen Noordwest- Frieland

De website heet www.wonennoordwestfriesland.nl

De kerk heeft nu een nieuwe website.

Daarop kunt u van alles te weten komen over het hele kerkgebeuren . www.fowhjerbeam.nl

De huidige speeltuin is verrijkt met een basketbalpaal

In de maand mei 2016 zijn de speeltoestellen geplaatst en kunnen de jonge kinderen zich uitleven op de toestellen. Ook is er een bank en een prullenbak neergezet zodat er geen afval in het gras terechtkomt en ouders en /of grootouders even rustig kunnen zitten. De speeltuin is inmiddels uitgebreid  met een basketbalpaal. Hiervoor heeft de woningbouwvereniging NWF geld beschikbaar gesteld. Wij zijn als Dorpsbelang blij met deze geste van NWF.


Contact