Begrafenisvereniging

 

Wilt u zich ook aanmelden als lid van de begafenisvereniging “de Laatste Eer” te Herbaijum neem dan contact op met onze secretaris.

 

De contributie bedraagt 25,00 per persoon per jaar

(kinderen van leden zijn gratis lid tot 18 jaar)

 

Voorzitter:  Gerbrig Huizenga   0517 397421 / 06 10473467

Secretaris:   Jerry Hettinga   0517 392629

Penningmeester: IJke Rodenhuis   0517 396966

   Gerrit Hamoen   0517 397031

   Marian de Boer   0517 394028

 

*************************************************************************************

Over het ontstaan van ook onze vereniging en info over de ledenkorting, verhuizing enz. kunt u lezen in het onderstaand artikel dat afkomstig is uit het magazine “Waardig afscheid” dat onlangs aan al onze leden is verstrekt.

 

*************************************************************************************

Bij het overlijden van een lid kan men contact opnemen met één van de bij onze vereniging aangesloten bodes die in overleg met de nabestaanden de taken als de verzorging van de overledenen, het opbaren en het regelen van de begrafenis/ crematie en diverse andere zaken kan overnemen.

 

Bodes van “de Laatste Eer” Herbaijum:

 

   Willem Zijlstra   0517 412963 / 06 10432471

   Reina Smit    0517 397663 / 06 22928111

 

Ook kunt u, indien gewenst, gebruik maken van dragers van de vereniging.

 

Wenst u geen gebruik maken van de diensten van de bodesbij overlijden, dan kunt u contact opnemen met de penningmeester of één van de andere bestuursleden voor het uitkeren van de Ledenkorting.

*************************************************************************************

Heeft u nog vragen dan kunt u natuurlijk contact opnemen met één van de bestuursleden.

Contact